ICT en het effect ervan op Architectuur

De industriële revolutie en de technologische ontwikkelingen hadden opmerkelijke invloeden op hoe mensen bouwden en ontwierpen. In de architectuurpraktijk traden de computers op in de architectenwereld en in het laatste decennium kregen architecten ook te maken met de ontwikkelingen van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT).

ICT binnen architectuur

Tegenwoordig worden onze gebouwen steeds complexer qua vorm, infrastructuur en technieken. Daardoor wordt ook het ontwerpproces complex en zijn er veel verschillende soorten expertise nodig om tot een optimale oplossing te komen. Deze eisen hebben betrekking op aspecten als bruikbaarheid, economie, kwaliteit van vorm en ruimte, sociale aspecten van architectonisch ontwerp, technische normen of wetten, en technische en mechanische aspecten van het ontwerp. Daarbij is de rol van de ICT-tools als communicatie, informatieverwerking, visualisatie, animatie en simulatie erg belangrijk, om de kwaliteiten zichtbaar te maken.

Anderzijds wordt door ontwikkelingen in geavanceerde modelleringssoftware de kloof tussen de architect en de bouwtechnicus of product architect steeds groter. De ontwikkelingen op het gebied van bouwtechnologie en bouwmaterialen hebben deze ontwikkelingen in modelleersoftware niet gevolgd, waardoor ze niet meer aan alle eisen en eisen van de nieuwe architectonische vormen kunnen voldoen. ICT kan dus een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van deze kloof en helpen bij het bieden van de juiste opleidingen en technieken.

Constructie middels ICT en robots

Op het gebied van constructie in de architectuur is er een groeiende belangstelling voor het verhogen van de kwaliteit van product en proces voor ontwerp- en bouwprojecten. De bouw wordt meer geïndustrialiseerd door mechanisatie en de invloed van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en de robots op het terrein en door verregaande prefabricage van bouwdelen. Daarom moeten we gebouwen kunnen modelleren om het concurrentievermogen te vergroten en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën toe te passen.

Ten slotte moet het architectuuronderwijs worden aangepast aan al deze nieuwe benaderingen. ICT zal een impact hebben op de manier waarop we leren en lesgeven. De architect van de toekomst moet de computer als partner kunnen gebruiken en de ICT-hulpmiddelen voor zijn specifieke behoeften kunnen integreren in zowel het ontwerpproces als het bouw- en beheerproces.

Conclusie

ICT, als de belangrijkste drijvende kracht achter de ontwikkeling van de informatie-/kennismaatschappij, zou meer specifiek in aanmerking moeten worden genomen bij stedelijke en regionale planning. De veranderende economische basis benadrukt steeds meer actuele trends in ruimtelijke ontwikkeling – waarbij ‘kennis’ en geschoolde mensen de belangrijkste productiefactoren worden – en de nieuwe functionele en organisatorische mogelijkheden van dergelijke activiteiten.

Er is dan grote behoefte aan verder onderzoek naar de ruimtelijke impact van de toepassing van ICT in het algemeen, en in specifieke plangebieden in het bijzonder, en aan de ontwikkeling van nieuwe planning theorieën, methoden en modellen.

Om het potentieel van ICT voor stedelijke ontwikkeling volledig te benutten, moet er echter een ICT-omgeving worden gecreëerd. Dit omvat het bouwen van gevoelige bestuursmodellen, het bieden van infrastructuur en technische platforms en een sterke focus op onderwijs. KJB users kan je daar goed bij helpen!